Når blir Cashback utbetalt?
Monica avatar
Skrevet av Monica
Oppdatert over en uke siden
  • Administrator av gruppen må legge til utbetalingskonto for at Cashback skal bli utbetalt automatisk når dere har nådd minimumsgrensen. Les mer om dette her

  • Cashback opptjenes for hver kalendermåned, og det tar opptil 60 dager etter avsluttet måned å få pengene utbetalt til bankkonto. Cashback blir utbetalt rundt den 1. i hver måned.

  • Minimumsbeløp for utbetaling er 500,- NOK. Dersom gruppen har mindre utestående etter en avsluttet kalendermåned, vil forrige måneds opptjente beløp overføres til neste måned. Eksempelvis kan penger gruppen har opptjent med Cashback i januar, bli utbetalt i løpet av mars.

  • Du kan se når utbetalinger skjer dersom du går til gruppen Innsamling > Cashback > Historie

Svarte dette på spørsmålet?