Alle samlinger
Integrasjon med NIF (Norges Idrettsforbund)
Hvordan registrere medlemmer som klubben ikke ønsker å belaste med medlemsavgift?
Hvordan registrere medlemmer som klubben ikke ønsker å belaste med medlemsavgift?
Spond Support avatar
Skrevet av Spond Support
Oppdatert over en uke siden

Noen klubber har en praksis med at æresmedlemmer, trenere eller barn av trenere ikke skal betale medlemskontigent, men likevel skal være tellende medlemmer i klubben. Det kan sees på som en hyggelig gest for trofasthet og innsats.

Det er ulike regler som gjelder for ulike medlemstyper:

 1. Æresmedlemmer
  Her er hvordan NIF løser fakturering av Æresmedlemmer:
  "Idrettslagets årsmøte kan gi dispensasjon fra minstesats på medlemskontingent til og dermed gi gratis medlemskap til Æresmedlemmer. For å lage en gratiskontingent, benyttes "Unntak" i KlubbAdmin."
  Ved å benytte "Unntak" for å lage kontingent for æresmedlemmer, vil medlemmet få status som betalt i KlubbAdmin, selv om kravet er 0 kr. Les mer om æresmedlemmer hos NIF
  I Spond Club skal disse medlemmene ha medlemstypen Æresmedlem og medlemstypen må være synkronisert med NIF.

 2. Trenere eller barn av trenere og liknende
  NIF krever at medlemmer betaler minimum 50 kr for medlemsskap. Om medlemmet selv eller andre (eks klubben selv ) betaler er irrelevant så lenge hver innbetaling knyttes direkte til medlemmet.
  I Spond Club skal disse medlemmene faktureres for 50 kr. Klubben må da være betalingskontakt når betalingen gjøres, og den klubbe må betale alle krav enkeltvis og ikke som en samlepott. Etter at betalingen er gjennomført må man sette tilbake til opprinnelig betalingskontakt slik at andre krav sendes til medlemmets egentlige betalingskontakt.
  Det kan være lurt benytte medlemstype som segment i betalingsforespørselen og å opprette en egen meldemstype for Medlem - barn av trener eller Trener. Medlemstypene må være synkronisert med NIF.

Svarte dette på spørsmålet?