Gå til hovedinnhold
Alle samlingerArrangementer
Hvordan endrer jeg andres svar?
Hvordan endrer jeg andres svar?
Monica avatar
Skrevet av Monica
Oppdatert over en uke siden

I appen

Gå inn i det spesifikke arrangementet, og gå inn i deltakerlisten på deltakerlisten og gå til enten 'Deltar', 'Ikke svart' eller 'Kan ikke' og finn personen du vil endre svaret til. Trykk på de tre prikkene til høyre for vedkommendes navn og deretter alternativet "Endre svar" . Du kan også fjerne medlemmer fra arrangementet ved å velge 'fjern fra arrangement'. For gjentagende arrangement vil du bli spurt om du ønsker å fjerne fra 'dette' eller 'dette og alle fremtidige hendelser' i denne serien.

På web

Gå inn i det spesifikke arrangementet og trykk på deltakerlisten og gå til enten 'Deltar', 'Ikke svart' eller 'Kan ikke' og finn personen du vil endre svaret til. Ved siden av navnet kan du endre svaret. Du kan også fjerne medlemmer fra arrangementet ved å trykke på 'X' ved siden av navnet deres. For å gjentagende arrangement blir du spurt om du vil fjerne fra 'dette' eller 'dette og alle fremtidige hendelser' i denne serien.

Svarte dette på spørsmålet?