Aldersgrense
Monica avatar
Skrevet av Monica
Oppdatert over en uke siden

Vergemålsloven oppstiller i utgangspunktet en grense på 15 år for å inngå rettslig bindende avtaler osv. I praksis kan likevel barn under 15 år blant annet få bankkort, og fra de er 13 år benytte tjenester som Facebook og Snapchat.

Vi mener det har en stor verdi om barn under 15 år for eksempel kan svare om de kommer/ikke kommer på trening. Eller ifm andre arrangementer/spørsmål opprettet av administrator. I disse tilfellene vil dessuten de foresatte se barnets aktivitet (såfremt også foresatte er lagt til), og kan eventuelt slette bilder og innlegg.

For å opprette grupper har vi valgt å legge inn en aldersgrense på 13 år.

Svarte dette på spørsmålet?