Alle samlinger
Cashback
Cashback for gruppeadmins
Vi skal avslutte en gruppe, hvordan får vi utbetalt Cashback?
Vi skal avslutte en gruppe, hvordan får vi utbetalt Cashback?
Monica avatar
Skrevet av Monica
Oppdatert over en uke siden

Dersom dere skal avslutte en gruppe og har utestående cashback kan admin trykke på "Deaktiver Cashback" inne i cashback oversikten i gruppen. Deaktiverer du Spond cashback vil ikke gruppen lengre motta penger og medlemmer vil ikke kunne bidra til gruppen. Hvis gruppen har utestående penger vil de bli utbetalt basert på den vanlige utbetalingsplanen. Dersom dere ønsker å begynne med cashback igjen kan admin trykke på "Aktiver cashback" på samme sted inne i gruppen.

Slette gruppe

Dersom dere i tillegg skal slette gruppen og gruppen har opptjent cashback som ikke er utbetalt, må gruppeadministrator innen 30 dager etter at gruppen er slettet ta kontakt med oss for å få utbetalt utestående Cashback. Da må eksakt gruppenavn oppgis. Hvis minimumsgrensen på 500 kr ikke er nådd vil vi trekke fra velkomstgaven før utbetaling skjer.

Overføre til ny gruppe

Om dere har opprettet en ny gruppe kan vi overføre utestående cashback til den nye gruppen. Gruppestyrere kan ta kontakt med oss og oppgi eksakt navn på hvilke grupper de ønsker det overført fra og til.

Svarte dette på spørsmålet?