Endre til/fra militær tid (dato og tidsformat)
Monica avatar
Skrevet av Monica
Oppdatert over en uke siden

Du kan endre til / fra militær tid ved å endre språket ditt i din Spond profil i en nettleser. Trykk pål navnet ditt øverst til høyre og deretter på profil og språk. Britisk Engelsk vil vise militær tid (14:00) og dato format DD/MM/ÅÅ (det samme vil Norsk) mens amerikansk Engelsk vil vise 12-timers klokke (2pm) og MM/DD/ÅÅ.

Svarte dette på spørsmålet?