Hvordan bli Spond Cashback supporter?
Monica avatar
Skrevet av Monica
Oppdatert over en uke siden

Familie og venner kan også bidra med Cashback til grupper selv om de ikke er medlem av en gruppe!

Alle medlemmer kan finne en delbar Cashback-lenke til gruppene de støtter ved å trykke på "innsamling" > "cashback" > "Del Cashback gruppelenke." Lenken kan deles på e-post, Facebook eller andre steder.

Når en person åpner lenken vil de få informasjon om hvordan Cashback fungerer og mulighet til å støtte gruppen ved å registrere seg med navn, e-post og kontonummer (valgfritt). Personen vil deretter motta en verifikasjons e-post. Når de har godtatt denne vil de bli sendt til min side hvor de får full oversikt over sine bankkort, kvitteringer og hvor mye gruppen har samlet inn, samt hvor mye de har bidratt med. Her kan de også endre hvilke grupper de støtter.

For hvert kjøp de gjør hos en av våre partnere vil de motta en e-post med hvor mye de bidro med, samt lenken til deres min side slik at de alltid har tilgang til denne.

Svarte dette på spørsmålet?