Administratorer som har “Administrer innstillinger” rettigheten i gruppen vil kunne opprette en innsamlingskampanjer innad i Spond:

 1. I appen: (Først, oppdater appen til den nyeste versjonen) Trykk på "+" ikonet øverst til høyre, velg "innsamlingskampanje" og “selge digitale skrapelodd”)
  web: Gå til gruppen det gjelder og trykk på "pengeinnsamling" i menyen og "opprett" deretter “selge digitale skrapelodd”

 2. Velg hvilke gruppe du ønsker å opprette kampanjen i (dersom du ikke har en gruppe hvor du har “administrer innstillinger” rettighet vil du få tilbud om å opprette en ny)

 3. Velg hva slags innsamlingskampanje du ønsker å lage (Digitale skrapelodd, Salg av produkter osv).

 4. Sett tidsperiode (kampanjen varer i 7 dager fra dagen du velger), hvilke medlemmer som skal delta, utbetalingskonto samt salgsmål.

 5. For Digitale skrapelodd: Velg tema på skrapeloddene, sett navn på kampanjen - dette vil være synlig for de som skal kjøpe lodd så viktig at navnet er tydelig. Sett formålet med kampanjen - dette skal oppmuntre kjøperne til å bidra så skriv så spesifikt som mulig.
  For salg av produkter: Velg hvilke produkter du ønsker å selge, sett navn på kampanjen - dette vil være synlig for de som skal kjøpe produkter så viktig at navnet er tydelig. Sett formålet med kampanjen - dette skal oppmuntre kjøperne til å bidra så skriv så spesifikt som mulig.

 6. Gå til neste steg for å se forhåndsvisning av kampanjesiden og lagre. Innsamlingskampanjen vil ha en fellesside for kampanjen, og hver deltaker har i tillegg sin private side som de kan dele.

 7. En melding vil bli sendt til deltakerne når kampanjen starter med lenke til deres personlige side

Når kampanjen er avsluttet vil gruppen få fortjenesten utbetalt innen 14 virkedager etter kampanjen er avsluttet. En spørreundersøkelse vil bli sendt til den som opprettet kampanjen i etterkant for å få tilbakemeldinger på løsningen.

Alle administratorer med "administrer innstillinger" rettighet kan redigere kampanjen og følge med på salgsstatus innad i kampanjen.

Hvordan fungerer innsamlingskampanjer?

Hvordan kan jeg redigere en kampanje?

Når får vi utbetalt fortjenesten?

Hvordan endrer jeg administrator rettigheter?

Her kan du lese om hvordan en man kan opprette en innsamling på klubbnivå i Spond Club.

Har du spørsmål? Ta kontakt på support@spond.com eller trykk på "kontakt oss" under.

Fant du svaret?