Bankkonto for Spond grupper
Spond Support avatar
Skrevet av Spond Support
Oppdatert over en uke siden

Dere kan sentralt fra Spond Club opprette og administrere kontonumre som gruppeadministratorene kan/må bruke. Dette gjelder i første omgang kun vanlige betalinger, ikke Cashback og digitale innsamlingskampanjer.

Du går inn klubbinnstillinger -> klubbkonto.

Når du legger til et kontonummer kan du velge om alle, ingen eller hvilke grupper som skal få lov til eller må bruke de forskjellige kontonumrene.

Her kan man for eksempel sette lagkontoene til de forskjellige lagene, eller at hele håndball bruker håndballen sitt kontonummer, mens fotballen bruker sitt eget.

Hvis en gruppen har benyttet utbetalingskonto for hver admin fra appen tidligere vil de ikke lenger trenge disse. Gruppeadministratoren må da huske å endre utbetalingsmåte i pågående betalinger/arrangementer i gruppen til klubbens utbetalingskonto og etterhvert slette den gamle utbetalingsmåten de selv la opp.

Utbetalinger fra Spond grupper vil bli inkludert i eksportene i Spond club under Økonomi for den aktuelle kontoen. Innbetalinger til gruppen er vist som ulike faner for hver gruppe i eksportfilen.

Hvis en gruppe tidligere har brukt en utbetalingskonto for hver admin fra appen, vil de ikke lenger trenge disse. Gruppeadministrator må da huske å endre betalingsmåte i løpende innbetalinger/arrangementer i gruppen til klubbens betalingskonto og eventuelt slette den gamle betalingsmåten de selv har satt opp.

⚠️ Det er ikke mulig å slette en utbetalingsmåte før alle pengene er utbetalt. For å få raskere utbetaling kan det settes til daglig frekvens. NB! Gruppe administratoren må også huske å ta eksport av kontoen for å ha tilgang til betalingshistorikken i ettertid. Som klubbadministrator i Spond Club kan du også ta ut disse eksportene fra Klubbinnstillinger og Betalingseksporter fra grupper (hvis kontoen er satt opp som en organisasjon/bedriftskonto).

Svarte dette på spørsmålet?