Alle samlinger
Medlemmer og administratorer
Last ned medlemsliste fra gruppe
Last ned medlemsliste fra gruppe
Monica avatar
Skrevet av Monica
Oppdatert over en uke siden

Gruppeadministratoren kan laste ned medlemslisten både i appen og på nettet. Man kan kun gjøre dette fra hovedgruppen, men eksporten vil inkludere alle undergrupper på separate faner.

I appen

  1. Gå inn i hovedgruppen og trykk på medlemsfanen

  2. Trykk på Excel-ikonet øverst til høyre og eksporter medlemsliste til Excel

  3. Velg hvordan du ønsker å sende eksporten

På web

  1. Gå inn i hovedgruppen og trykk på de tre prikkene til høyre ("mer") i menyen

  2. Velg Last ned medlemsliste (Excel)

  3. Eksporten lagres i nedlastingsmappen på datamaskinen din

Eksporten inkluderer flere faner:

  • En oversikt over alle medlemmer, deres foresatte og alle medlemsfelt

  • En utskriftsvennlig versjon

  • Hver undergruppe hver for seg

Svarte dette på spørsmålet?