Når og hvor får vi utbetalt fortjenesten?
Monica avatar
Skrevet av Monica
Oppdatert over en uke siden

Fortjenesten utbetales 14 virkedager etter at innsamlingskampanjen har blitt avsluttet.

Utbetalingen gjøres til kontonummeret som ble oppgitt når kampanjen ble opprettet. Denne utbetalingskontoen kan endres av admin ved å trykke på de 3 prikkene øverst til høyre inne på admin siden og "Redigere kampanjeinnstillinger".

Svarte dette på spørsmålet?