Vår behandling av personopplysninger
Monica avatar
Skrevet av Monica
Oppdatert over en uke siden

Her er et kort sammendrag av våre løfter til deg når det gjelder hvordan vi behandler dine personopplysninger. Du bør lese hele personvernerklæringen for fullstendighets skyld.

  • Vi behandler dine personopplysninger i overensstemmelse med personopplysningsloven og personvernerklæringen vår. Vi ønsker fullstendig åpenhet om hva vi gjør med personopplysningene dine. Om du har spørsmål er det bare å ta kontakt.

  • De fleste opplysningene vi har om deg er opplysninger du selv gir oss når du registrerer en profil eller som skapes når du bruker Spond. Hvis du bruker Spond Cashback får vi noen transaksjonsopplysninger fra Nets, men ikke informasjon om for eksempel hva du har kjøpt.

  • Personopplysningene dine deles ikke med noen med mindre vi må dele for å levere tjenesten, eller du har gitt oss et særlig samtykke. Vi må dele kontonummeret ditt med vår databehandler Maincard AS/Nets for å kunne spore og fordele transaksjoner knyttet til Spond Cashback.

  • Du kan når som helst rette og slette personopplysningene dine, og vi oppbevarer dem uansett ikke lenger enn det som er nødvendig ut fra formålet og lovpålagte plikter.

  • Barn under 15 år kan benytte tjenesten, men så fremt barnets foresatte er lagt inn som bruker, vil disse kunne se barnets aktivitet (for eksempel arrangementer de deltar på eller kommentarer de gir). Aldersgrensen for å opprette grupper i tjenesten er 13 år.

Svarte dette på spørsmålet?