Alle samlinger
Arrangementer
Hvordan kan administrator registrere oppmøte?
Hvordan kan administrator registrere oppmøte?
Monica avatar
Skrevet av Monica
Oppdatert over en uke siden

Når et arrangement er opprettet, vil mottakerne bli bedt om å svare på om de deltar eller ikke på arrangementet i Spond-appen. Når oppmøtet er registrert, vil ikke deltakerne kunne endre svaret sitt, men administratoren kan redigere oppmøtet manuelt. Dette gjør at oppmøte kan registreres nøyaktig, noe som kan hjelpe trenere og andre ved å gi et nøyaktig bilde av hvor mange som deltar.

På arrangementdagen kan administrator trykke på "Registrer oppmøte" inne i arrangementet. Ved å krysse av i sirkelen ved siden av navnet til deltageren, kan du registrere at de deltok. Hvis du ikke krysser av i boksen, vil de bli registrert som "Deltok ikke". Du kan også velge å legge til et notat; enten gyldig fravær eller sent oppmøte. Dette vil være synlig for hele gruppen.

Dette kan også brukes til å registrere et publikum på en kamp:

  • Hvis det er ikke-medlemmer som deltar på et arrangement, kan administratoren invitere personen til arrangementet (uten å legge dem til i gruppen) med sitt telefonnummer eller e-post, og deretter registrere deltakelse også for disse.

  • Du kan også invitere foreldre og foresatte til arrangementer og registrere deres oppmøte.

Gruppeadministratorer kan laste ned hele oppmøtestatistikken fra gruppen og deltakerlisten for et arrangement, dette inkluderer telefonnumre og andre egendefinerte felter.

Svarte dette på spørsmålet?