Hvordan fungerer "oppgaver på arrangement"?
Monica avatar
Skrevet av Monica
Oppdatert over en uke siden

I forbindelse med treninger, kamper og andre arrangementer er det mange oppgaver som må utføres, for eksempel kjøring, ta med noe å spise eller å vaske drakter. Derfor kan admin legge til oppgaver i et arrangement. Oppgaver kan tildeles spesifikke foresatte, eller være åpen slik at hvem som helst kan melde seg frivillig.

Man kan tildele oppgaver til hvem som helst i gruppen, uten at personen trenger å være invitert til arrangementet, både medlemmer, foresatte og administratorer. Oppgaven vil stå som "Venter på bekreftelse" inntil personen bekrefter at oppgaven er akseptert, eller har avvist den. Det er også mulig å sende melding direkte til de som har fått tildelt oppgaven, enten via gruppemelding eller separate meldinger.

Hvis oppgaven er åpen for alle, kan man også angi hvor mange personer som trengs for å utføre oppgaven. Når nok frivillige har meldt seg blir oppgaven automatisk utilgjengelig for andre.

Admin kan også krysse av for om barn skal kunne ta oppgaven. Hvis en oppgave tildeles et barn, vil de foresatte kunne akseptere og utføre oppgaven.

For å opprette en oppgave:

1. Opprett et nytt arrangement

2. Scroll ned til "Legg til oppgave" og trykk på "Ny oppgave"

3. Skriv inn tittel og en beskrivelse av oppgaven, og sett om den skal være åpen for alle eller velg person(er).

Når en oppgave opprettes, kan man velge å lagre den som mal slik at den kommer opp som forslag neste gang man oppretter et arrangement. I gruppeinnstillingene kan man se en oversikt over hvilke maler som er lagret i gruppen, og man kan også opprette nye maler direkte derfra.

Svarte dette på spørsmålet?