Alle samlinger
Arrangementer
Kansellere eller slette repeterende arrangement
Kansellere eller slette repeterende arrangement
Monica avatar
Skrevet av Monica
Oppdatert over en uke siden

For å kansellere et gjentakende arrangement, gå til arrangementet, trykk på de 3 prikkene ("mer") og velg enten "kanseller denne hendelsen" eller "denne og alle fremtidige hendelser" og deretter "kansellert og varsle mottakere" Arrangementet vil bli markert som kansellert i arrangementlisten.

For å slette en gjentakende hendelse, gå til hendelsen, trykk på de 3 prikkene ("mer") og velg enten "kanseller denne hendelsen" eller "denne og alle fremtidige hendelser" deretter "Slett".

Arrangementet blir fjernet fra arrangmentlisten, og ingen vil bli varslet. Deltagelseshistorikk for arrangementet blir også slettet.

Hvis du vil varsle medlemmene om å slette en hendelse, må du først kansellere arrangementet og deretter slette etterpå.

PS! Når et arrangement blir slettet, blir den slettet for hele gruppen og kan ikke gjenopprettes.

Hvordan slette eller redigere flere enkeltarrangement samtidig

Hvis personen som opprettet en serie forlater gruppen eller blir slettet uten at en ny person er lagt til som arrangør, vil personen som forlot gruppen fortsatt få varsler om arrangementene til de er slettet. Serien blir gjort om til enkelt arrangement , og gruppestyrer må slettes ett og ett arrangement( 6 måneder frem).


Svarte dette på spørsmålet?