Når får jeg utbetalinger fra Spond?
Monica avatar
Skrevet av Monica
Oppdatert over en uke siden

(Denne artikkelen gjelder for utbetalinger for påmeldingsavgifter eller betalingsforespørsler opprettet i gruppen, ikke Cashback utbetalinger. Les mer om Cashback utbetalinger her)

Første gangen du registrerer en utbetalingsmåte i Spond må vi verifisere at opplysningene du oppgir stemmer, før vi kan starte utbetalingene. Dette tar vanligvis maks fem dager.

Du kan velge om utbetalingsfrekvensen skal være daglig, ukentlig eller månedlig. Viktig å merke seg: På grunn av reguleringer vår betalingsleverandør (Stripe) må følge blir pengene utbetalt minst 3 dager etter at de er innbetalt. (Dette betyr at utbetalinger til din konto blir gjort tidligst 3 dager etter innbetaling, selv om du velger daglige utbetalinger).

Ukentlig utbetalinger blir per i dag gjort torsdager og månedlige utbetalinger er den 3. hver måned.

Du kan endre utbetalingsfrekvens ved å gå til din profil (øverst venstre hjørnet) > Betaling > Utbetalingsmåter > Vis

Du kan få en full oversikt over alle utbetalinger ved å laste ned en betaling eksport

Minimumsgrensen for utbetaling er 20kr

Utbetalingen vil være merket med "Banking Circle Denmark" og "Stripe Spond"

Spørsmål rundt utbetalinger? Ta kontakt på [email protected]

Svarte dette på spørsmålet?