Alle samlinger
Medlemmer og administratorer
Hvordan kan jeg legge til flere foresatte på mitt barn?
Hvordan kan jeg legge til flere foresatte på mitt barn?
Monica avatar
Skrevet av Monica
Oppdatert over en uke siden

For at foresatte skal kunne legge til andre foresatte til barnet sitt, må administratoren av gruppen aktivere dette ved å gå til gruppeinnstillingene og til 'Medlemsfelter'. Her kan admin gå inn i hvert av feltene for å velge hvem som har tillatelse til å redigere dem; Bare administratorer eller administratorer, foresatte og voksne medlemmer eller administratorer, foresatte, voksne medlemmer og barn.

Når dette er aktivert i gruppeinnstillingene, kan foresatte redigere disse feltene i appen under profilfanen (øverst til venstre) > Gruppemedlemskap > velge gruppe og medlem og trykke på plusstegnet ved siden av navnet deres for å legge til detaljene. Den som blir lagt til vil da motta et varsel om dette. Dersom dette feltet ikke er aktivert og tilgjengelig for foresatte, må en administrator med tilgang til å endre gruppeinnstillinger gå inn i Gruppeinnstillinger > Medlemsfelter > Foresatte > krysse av for "Foresatte kan legge til andre foresatte for egne barn".

Svarte dette på spørsmålet?