Alle samlinger
Medlemmer og administratorer
Hvordan redigere eller slette medlemmer fra gruppen
Hvordan redigere eller slette medlemmer fra gruppen
Monica avatar
Skrevet av Monica
Oppdatert over en uke siden

Dersom du ønsker å redigere et medlem eller en foresatt, gå til gruppen > Medlemmer og trykk på de tre prikkene ved siden av medlemmets navn og Rediger.

For å slette et medlem, gå til gruppen > Medlemmer og trykk de tre prikkene ved siden av medlemmets navn og Slett. Hvis du gjør dette i hovedgruppen, blir medlemmet fjernet fra alle undergrupper samt fra oppmøtehistorikken or arrangement. Hvis du fjerner noen fra undergruppen vil de fortsatt være en del av hovedgruppen. Medlemmet blir kun slettet fra gruppen du sletter de i, ingen andre grupper de er en del av separat. Slettede medlemmer kan ikke bli gjenoprettet.

(Det er kun administrator som har mulighet til å gjøre disse endringene)

Hvordan kan ett medlem forlate gruppen?

Gå til gruppen og trykk 'mer' deretter bla nedover og trykk 'forlat gruppe'

Svarte dette på spørsmålet?