Alle samlinger
Arrangementer
Hvem kan se arrangementene?
Hvem kan se arrangementene?
Monica avatar
Skrevet av Monica
Oppdatert over en uke siden

Arrangement er som standard kun synlige for de som er invitert, men administratoren kan velge om arrangementet skal være synlig for alle gruppemedlemmer. Dette kan angis når arrangementet opprettes eller ved å redigere det i etterkant. Admin kan endre gruppen sin standardinnstilling for synlighet på arrangementer under gruppeinnstillinger (trykk på de tre prikkene i menyen inne i gruppen)

Medlemmer som ikke er invitert, kan se disse arrangementene ved å gå inn i gruppeoversikten. (På Hjem siden vil man kun se de arrangementene man er invitert til) De kan også sende en melding til arrangøren og kommentere på arrangementet.

Svarte dette på spørsmålet?