Gå til hovedinnhold
Alle samlingerKom i gangOfte stilte spørsmål om Spond Grupper
Hvordan fungerer "Hovedgruppe og undergrupper"?
Hvordan fungerer "Hovedgruppe og undergrupper"?
Monica avatar
Skrevet av Monica
Oppdatert over en uke siden

Formålet er å gjøre det enklere for større årsklasser bestående av flere lag. Da kan hver enkelt undergruppe kommunisere kun seg i mellom, og hente spillere fra andre undergrupper (lag) til eksempelvis kamper o.l ved behov.

Når du har laget en gruppe, eksempelvis "Lagnavn G08" kan du legge til flere undergrupper. Eksempelvis Gul/Blå/Rød eller Zebra/Tiger/Løve osv.

Alle spillerne vil ligge i hovedgruppen, men vil da også bli fordelt på de forskjellige undergruppene de skal tilhøre. Det er også mulig å legge til samme spiller i flere lag (undergrupper).

Alle invitasjoner eller beskjeder i hovedgruppen vil gå ut til alle. I en undergruppe kan lagleder i eksempelvis "Zebra" invitere til kamper/treninger, og legge ut beskjeder til kun spillere/foreldre i sin undergruppe. Alle administratorer vil ha tilgang til alle undergruppene. Ifm kamper kan administrator (lagleder/trener) enkelt hente spillere på tvers av de andre undergruppene.

PS! Dette fungerer også veldig smidig til voksenlag som eksempelvis har "1." og "2." og/eller evt et "3"-lag.

Svarte dette på spørsmålet?