Send melding til deltakere
Monica avatar
Skrevet av Monica
Oppdatert over en uke siden

For å sende en melding til deltakerne på et arrangement, gå til arrangementet og trykk "send melding til inviterte". Du vil da få en popup-vindu der du kan velge om du vil sende en melding til de som har sagt at de deltar, de som ikke har svart eller de som har avslått.

Svarte dette på spørsmålet?