Alle samlinger
Hvorfor er ikke gruppene mine importert?
Hvorfor er ikke gruppene mine importert?
Victoria Surman avatar
Skrevet av Victoria Surman
Oppdatert denne uken

Vi har ingen automatikk i dette da vi ikke vet hvilke grupper som skal inn. Og vi vil også gi dere mulighet til å kontrollere alle detaljer rundt gruppen, derfor har vi lagt opp til at dere gjør dette selv.

Det kan du gjøre ved å gå på “avdelinger og grupper”. Deretter "importer gruppe". Hvis du er gruppestyrer dukker gruppen din opp her - klar til å importeres. Hvis du ikke er gruppestyrer så er det en lenke der du kan kopiere og sende til admin for å få tilgang til grupper.

Svarte dette på spørsmålet?