Hvordan foregår NIF-integrasjonen?
Spond Support avatar
Skrevet av Spond Support
Oppdatert over en uke siden
  • Medlemstyper kan nå angi om medlemmene skal kunne rapporteres inn til NIF.

  • Funksjon for å hente inn manglende informasjon på medlemmene, enten én og én eller flere samtidig.

  • Medlemmene kan rapporteres inn til NIF, enten én og én eller flere samtidig.

  • For å angi hvilken grentilhørighet som hvert medlem har, kan du sette relevante grener på hver gruppe. Dette vil da automatisk påvirke alle medlemmene i gruppene slik at du slipper å oppdatere ett og ett medlem.

Grupper med NIF greiner

Du kan knytte gruppene dine opp mot en NIF gren eller velge "Ingen NIF gren" hvis gruppen ikke skal rapporteres inn til NIF.

Medlemmer som skal registreres mot et særforbund må ligge i en Spond-gruppe med den spesifikke NIF grenen.

Medlemstyper

Klikk deg inn i Innstillinger og deretter Medlemstyper. Da kan du redigere hver medlemstype og krysse av for om medlemmene som har denne typen skal kunne synkroniseres.

MERK: Ingen innsending av medlemmer til NIF skjer automatisk selv om du oppdaterer denne medlemstypen.

Medlemmer med manglende informasjon

Det er viktig at alle relevante medlemmer er synkronisert korrekt med NIF slik at dere får støtten som dere skal ha. Du vil kunne se om et medlem mangler informasjon ved å klikke deg inn på selve medlemmet.

For å gi dere best mulig oversikt har vi også laget en ny fane - “Innsending til NIF” -> "Mangler informasjon". Her vil dere pr i dag finne oversikt over medlemmer som mangler informasjon før de kan sendes inn.

Slik ber dere medlemmene fylle ut informasjon

Huk av medlemmene som dere ønsker å sende ut melding til i listen over “Mangler informasjon” og klikk “Send medlem til NIF”. Du kan også gjøre dette enkeltvis på hvert medlemskort.

Tips: Dersom du ikke ser noen medlemmer i listen, pass på at du har huket av riktige medlemstyper for NIF-synkronisering.

Tips: Det er kun medlemmer med medlemstype som er angitt som “NIF-synkronisert” som dukker opp i denne oversikten.

Tips: Hvis det er noen medlemmer som du ikke kan velge i oversikten er det fordi de mangler e-post adresse.

Medlemmene vil nå motta e-post med lenke til skjema hvor de kan fylle inn informasjon. Når medlemmet er fullstendig utfylt vil de forsvinne fra listen “Mangler informasjon”, og målet er at denne listen skal være tilnærmet tom.

Slik ser e-posten som medlemmene mottar ut.

Når medlemmet klikker seg inn på knappen vil de se dette skjemaet. Her vil informasjonen som klubben allerede har være utfylt, slik at medlemmet kun trenger å fylle inn informasjonen dere ikke har fra før, f eks nasjonalitet.

Når klubben deres er koblet opp mot NIF vil den nye siden “Innsending til NIF” inneholder 2 faner.

Du kan ikke sende inn medlemmer før du har satt en NIF gren på alle medlemmene dine. Hvis du ikke har gjort det allerede kan du gå på avdelinger og grupper og deretter redigere gruppene dine.

Deretter kan du gå til "venter på innsendelse".

Her kan du velge å sende inn alle medlemmene på én gang eller én og én. Medlemmer som skal inn til NIF må ha kjønn som mann eller kvinne og kan ikke bruke “ikke-binær / annet”.

NIF behandler deretter dataen og sender en verifiserings epost til medlemmet hvor de må godta.

Frem til medlemmet har godtatt står det venter på godkjennelse på medlemmet.

Når medlemmet har godkjent forsvinner medlemmet fra denne listen og du vil kunne se informasjon fra NIF inne på selve medlemmet.

Prosessen med at medlemmet må godkjenne styres utelukkende av NIF og vi anbefaler at du kontakter NIF på [email protected] hvis du har noen spørsmål knyttet til verifiseringen. For bistand med duplikater skal Spond henvende seg til NIF på vegne av klubben, kontakt oss på [email protected].

Hvis du har sendt ut betaling allerede og krysset av for at disse skal inn til NIF vil disse bli sendt direkte inn til NIF av systemet.

Svarte dette på spørsmålet?