Alle samlinger
Medlemmer og administratorer
Inviter til gruppe med gruppelenke/kode 📱
Inviter til gruppe med gruppelenke/kode 📱
Monica avatar
Skrevet av Monica
Oppdatert over en uke siden

Gruppelinken / koden er en alternativ måte å invitere medlemmer til gruppen din dersom du ikke inviterer de med deres kontaktinformasjon. Hver gruppe har en unik gruppelink som kan deles med de du vil invitere, den kan kun skrives inn i appen, ikke på web. Administratoren kan finne gruppelenken både i appen og på web ved å:

  1. Gå til gruppen > trykk på "medlemmer" og "inviter til gruppe med lenke" (aktiver denne først hvis den er deaktivert)

  2. Trykk på gruppelenken for å kopiere den eller trykke på SMS, e-post osv. hvis du vil dele den direkte. De 5 siste bokstavene i lenken er gruppekoden. (Dette er kun et eksempel):

    Eksempel på hva som vises når noen åpne gruppelenken på mobilen:

  3. Når noen bruker gruppekoden for å be om tilgang på gruppen vil gruppeadmin motta varsel om dette og må enten godta eller avslå.

  4. Dersom personen som ber om tilgang er et voksent medlem som selv ber om tilgang vil medlemsforesprøselen se slik ut:

  5. Dersom personen som ber om tilgang er foresatt og ønsker å legge til sitt barn og seg selv som foresatte vil forespørselen se slik ut:

  6. Dersom personen som ber om tilgang er foresatt og medlemmet de ønsker å være foresatt for allerede ligger inne i gruppen vil admin motta en direktemelding i Spond og må legge de inn som foresatt på barnet som allerede ligger inne manuelt:

PS: Dersom medlemmer spør om gruppekoden selv om de allerede ligger inne i gruppen, dobbeltsjekk at du har lagt de til med samme informasjon som de har registrert seg med.

Svarte dette på spørsmålet?