Inviter foresatte til arrangement
Monica avatar
Skrevet av Monica
Oppdatert over en uke siden

Hvis du ønsker å invitere foresatte til foreldremøter, dugnader osv. kan du lage arrangementer for foresatte på samme måte som du lager arrangementer for medlemmer. I invitasjonslisten velger du foresatt-fanen og kan huke av alle eller utvalgte foresatte. Arrangementet vil da kun bli synlig for de inviterte foresatte.

Hvis du f.eks har en sesongavslutning og vil vite om både foresatte og barnet kan delta, kan du også invitere både medlemmer og foresatte til arrangementet ved å velge mottakere fra begge fanene.

Etter at arrangementet har startet kan du også registrere deres oppmøte og laste ned deltakerlisten eller oppmøtestatistikk

Svarte dette på spørsmålet?