Inviter ikke-medlemmer til arrangement
Monica avatar
Skrevet av Monica
Oppdatert over en uke siden

Hvis du ønsker å invitere personer til et arrangement som ikke er medlem av gruppen uten å legge dem til som medlemmer, kan du gjøre det. Gå til arrangementet, trykk "Inviter" og velg "kontakt eller e-post / telefonnummer". Når du legger til informasjonen deres, vil de motta en arrangement invitasjon og kan godta denne.

Dette kan være en nyttig funksjon på eksempel på fotballkamper når du vil registrere publikum.

Etter at arrangementet har startet kan du også registrere deres oppmøte og laste ned deltakerlisten eller oppmøtestatistikk

Svarte dette på spørsmålet?