Alle samlinger
Arrangementer
Hvordan opprette gjentagende arrangement?
Hvordan opprette gjentagende arrangement?
Monica avatar
Skrevet av Monica
Oppdatert over en uke siden

Gjentagende er spesielt godt tilpasset om din gruppe eller lag har enten samling-, trening- eller kamper, til samme tid hver uke/annenhver uke/månedsvis.

  • Admin kan velge hvor lang tid i forveien invitasjonen skal sendes ut, fra 1 til 14 dager. Og deretter hvilket tidspunkt på dagen de skal sendes ut. Du kan også sette maks antall deltakere. Les mer om dette her.

  • Du kan sette en påmeldingsavgift

  • Admin vil alltid få et push-varsel på forhånd (hvis du ikke velger å skru det av), slik at du har mulighet til å avlyse før invitasjonen blir sendt ut, eller legge til ytterligere informasjon som er viktig for gjeldende invitasjon.

  • For gjentagende arrangement har du muligheten til å sette deltakerne som automatisk påmeldt som betyr at de kun trenger svare dersom de ikke kan delta.

  • Du kan sette en svarfrist for når medlemmene må svare innen

  • De inviterte kan skru av varsler for en hel repeterende serie ved å trykke på de 3 prikkene øverst til høyre inne på arrangementet og "skru av varsler for serie"

  • Dersom du ønsker å fjerne en deltaker fra en repeterende serie kan du gjøre dette ved å trykke på X'en ved siden av navnet i deltakerlisten. Du kan da fjerne fra denne og/eller alle fremtidige hendelser.

  • For å redigere en repeterende serie, gå til ett av arrangementene > Rediger > Rediger denne og fremtidige hendelser. Da kan du også blant annet legge ved vedlegg, registreringsavgift, oppmøte og en svarfrist.

Svarte dette på spørsmålet?