Alle samlinger
Arrangementer
Hva er arrangement innstillingene?
Hva er arrangement innstillingene?
Monica avatar
Skrevet av Monica
Oppdatert over en uke siden

Arrangement informasjon kan du legge til idet du oppretter arrangement, men også endre i etterkant. (Dette varier noe mellom enkelt arrangement og repeterende arrangement.)

Tittel, beskrivelse og arrangementstart

Du kan opprette navn på arrangement, legge inn ekstra beskrivelse samt sette dato og tid for arrangementet. Selv om du velger at invitasjonen skal sendes ut f.eks 5 dager før arrangementstart vil de inviterte kunne se arrangementet i appen så snart arrangementet er opprettet og få mulighet til å svare så snart invitasjonen er sendt ut. (Dersom de er satt som automatisk påmeldt kan de svare før invitasjonen er sendt)

Adresse

Du kan legge inn adresse for arrangementet. Dersom du velger en som kommer opp i listen vil man kunne trykke på denne slik at den åpnes i kart.

Oppmøte

Om ønskelig kan du sette oppmøte tid i minutter (f.eks 15)

Deltaker registrering

Du kan velge om deltakerne er automatisk påmeldt eller må bekrefte hver gang. Les mer.

Sette arrangører

Velg mellom administratorene hvem som skal stå som arrangør og som vil da bli spurt om de kan delta som arrangør. Les mer

Arrangement synlighet

Velg om arrangementet skal være synlig for kun de inviterte eller alle i gruppen. Les mer

Deltakerliste

Du kan velge om deltakerlisten skal være synlig for alle som er invitert eller kun for administratorer.

Automatisk påminnelse

Du kan sette at en automatisk påminnelse blir sendt ut til deltakere som ikke har svart enten 48 timer etter invitasjonen er sendt eller 48 timer før arrangementet starter. Les mer

Kommentarer

Velg om det skal være mulig å kommentere på arrangementet.

Vedlegg

Aksepterte filformat: PDF, JPEG, xlsx, PNG og CSV

Påmeldingsavgift

Dersom du setter en påmeldingsavgift må alle deltakere betale før de får mulighet til å trykke ‘Deltar’. Du som administrator kan fremdeles endre deltakernes svar uten å kreve avgiften. For eksempel hvis noen har betalt kontant. Les mer.

Maks antall deltakere

Når du velger "Maks antall" er det "Førstemann til mølla"-prinsippet. Når antall deltagere er fylt opp, vil de neste som melder seg på bli satt på venteliste. Om noen trekker seg innen tidsfrist vil første person på ventelisten få push-varsel om at en plass er ledig, takker første person nei, vil person to som satt seg på venteliste få tilbudet, osv. Les mer

Påmeldingsfrist

Dersom du setter en påmeldingsfrist er det ikke mulig å svare ‘delta’ etter at fristen har gått ut. Les mer

Svarte dette på spørsmålet?