Alle samlinger
Cashback
Cashback for gruppeadmins
Hvordan fungerer Spond Cashback i butikk?
Hvordan fungerer Spond Cashback i butikk?
Monica avatar
Skrevet av Monica
Oppdatert over en uke siden

(Viktig: denne artikkelen gjelder Cashback i butikk. Andre regler gjelder for Cashback på nett. Les hvordan Cashback på nett fungerer her)

Spond Cashback i butikk er en enkel måte å samle inn ekstrainntekter til laget på. Hvis du eller andre gruppemedlemmer handler fysisk hos våre Cashback i butikk partnere får dere penger direkte til lagkassen. Alt gruppemedlemmene trenger å gjøre er å registrere sitt bankkontonummer i appen. Så registrerer Spond hver gang det blir fysisk handlet på en kortterminal hos en av våre partnere.

Det er gratis å aktivere Cashback og det koster ikke noe ekstra å handle hos våre partnere.

Registrere bankkontonummer

Når du bruker et (maks 3) av dine registrerte betalingskort (debetkort med BankAxept) til å handle hos en av våre partnere samler du inn penger til gruppen(e) du har valgt å støtte. Det er bankkonto-nummeret du skal registrere (11 tall), og ikke kortnummeret på fremsiden av betalingskortet (14-17 tall).

Man kan IKKE registrere kredittkort (dette fungerer kun ved online cashback). Vi har dessverre ikke støtte for det enda.

De fleste nye kort får Cashback registrert automatisk ved å bruke kontaktløs betaling. Dersom ikke må man bruke chip.

Hvis fler bankkort er knyttet opp mot ett kontonummer vil kjøp med alle kortene bli registrert som Spond Cashback hvis man har lagt inn kontonummeret i Spond.

PS! Hos noen partnere kan du bestille varer/tjenester på web, og betale gjennom en kortterminal ved henting/levering (f.eks Peppes Pizza).

Savner du et kjøp?

Alle dine kjøp hos våre partnere ser du som regel dagen etter på "Kvitteringer" i appen. Det blir oppdatert to ganger i løpet av dagen, formiddag og kveld. Vanligste årsakene til at kjøp ikke blir registrert kan være følgende.

  • Ble varen/tjenesten kjøpt på web, og ikke på en fysisk kortterminal? (gjelder ikke cashback på nett)

  • Brukte du et annet bankkort en det/de som er registrert?

  • Har du registrert feil bankkontonummer i Spond?

PS! Handler gjort på fredag, lørdag og søndag vil først bli registrert på mandag.

Ta kontakt med oss hvis du mener det fremdeles er en annen feil en nevnt ovenfor. Da må du også sende oss kvitteringen for kjøpet det gjelder og utskrift fra nettbank som bekrefter varekjøp.

Utbetalingskonto (for administrator)

Ved utbetaling til for eksempel en klubb eller idrettslag bør den som foretar utbetalingen sjekke at pengene går inn på konto tilhørende idrettslaget. Ønskes pengene utbetalt direkte til privat bankkonto, oppgir man privat kontonummer.

I nettbanken vil det finnes et vedlegg hvor "Spond Cashback" og gruppenavn vil fremkomme, slik at organisasjonen/klubben enkelt kan se hvem pengene tilhører.

Ved bruk av privat utbetalingskonto vil utbetalingene for Spond Cashback ikke være skattepliktig person inntekt. Pengene som står på konto vil som vanlig innberettes av banken til skatteetaten og beløp på denne kontoen vil komme med i beregning av eventuelt formueskatt og renter som kapital inntekt.

Ved utbetaling til forening og lag, som i medhold av sine vedtekter har et ikke-kommersielt formål med sin virksomhet, vil utbetalinger fra Spond Cashback være unntatt fra skatteplikt. Dessuten er det normalt heller ikke skatteplikt på gaver, som er tilfellet med Spond Cashback.

Spond gir ikke skattemessige råd og som alltid bør det foretas en konkret vurdering av den enkelte lag/den enkelte forening, men ovennevnte vil gjelde i de fleste tilfeller.

Medlemmer kan begynne å bidra til gruppen selv om gruppen ikke har en utbetalingskonto.

Utestående utbetalinger

Cashback opptjenes for hver kalendermåned, og det tar opptil 60 dager etter avsluttet måned å få pengene utbetalt til bankkonto. Minimumsbeløp for utbetaling er 500,- NOK. Dersom gruppen har mindre utestående etter en avsluttet kalendermåned, vil forrige måneds opptjente beløp overføres til neste måned. Eksempelvis kan penger gruppen har opptjent med Cashback i januar, bli utbetalt i løpet av mars.

Administrator av gruppen må legge til utbetalingskonto for at Cashback skal bli utbetalt automatisk når dere har nådd minimumsgrensen. Les mer om dette her.

Hvis en gruppeadministrator sletter gruppen og gruppen har opptjent Cashback som ikke er utbetalt, må gruppeadministrator innen 30 dager etter at gruppen er slettet ta kontakt med oss for å få utbetalt opptjent Cashback. Hvis minimumsgrensen på 500 kr ikke er nådd vil vi trekke fra velkomstgaven før utbetaling skjer.

Kan supportere også bruke Spond Cashback i butikk?

Familie og venner kan også bidra med Cashback til laget! Du kan finne den delbare lenken ved å gå inn i gruppen under Cashback. Når ett kjøp blir registrert vil de motta en epost med en lenke til en egen side hvor de har oversikt over kjøpene som er blitt registrert og kortene sine som vil si at de ikke trenger å laste ned appen. Les mer.

Hvor ser jeg en oversikt over Cashback partnere?

Gå til Cashback fanen i appen og bla nedover på siden så ser du alle retail partnere, abonnement og nettpartnere.

Vår behandling av personopplysninger

Her er et kort sammendrag av våre løfter til deg når det gjelder hvordan vi behandler dine personopplysninger. Du bør lese hele personvernerklæringen for fullstendighets skyld.

  • Vi behandler dine personopplysninger i overensstemmelse med personopplysningsloven og personvernerklæringen vår. Vi ønsker fullstendig åpenhet om hva vi gjør med personopplysningene dine. Om du har spørsmål er det bare å ta kontakt.

  • De fleste opplysningene vi har om deg er opplysninger du selv gir oss når du registrerer en profil eller som skapes når du bruker Spond. Hvis du bruker Spond Cashback får vi noen transaksjonsopplysninger fra Nets, men ikke informasjon om for eksempel hva du har kjøpt.

  • Personopplysningene dine deles ikke med noen med mindre vi må dele for å levere tjenesten, eller du har gitt oss et særlig samtykke. Vi må dele kontonummeret ditt med vår databehandler Maincard AS/Nets for å kunne spore og fordele transaksjoner knyttet til Spond Cashback.

  • Du kan når som helst rette og slette personopplysningene dine, og vi oppbevarer dem uansett ikke lenger enn det som er nødvendig ut fra formålet og lovpålagte plikter.

  • Barn under 15 år kan benytte tjenesten, men så fremt barnets foresatte er lagt inn som bruker, vil disse kunne se barnets aktivitet (for eksempel arrangementer de deltar på eller kommentarer de gir). Aldersgrensen for å opprette grupper i tjenesten er 13 år.

Svarte dette på spørsmålet?