Alle samlinger
Innlegg
Får alle varsler om kommentarer?
Får alle varsler om kommentarer?
Monica avatar
Skrevet av Monica
Oppdatert over en uke siden

Nei, ikke de som har takket nei. De som har svart at de skal delta eller ikke har svart, får push-varsel, sms eller e-post.

De som har takket nei vil ikke få noen ytterligere varsler, men kan se alle nye kommentarer hvis de går inn i det aktuelle arrangementet, til tross for at de har takket nei.

Svarte dette på spørsmålet?