Hvordan fungerer filarkivet?
Monica avatar
Skrevet av Monica
Oppdatert denne uken

Filer kan lastes opp på mange måter i Spond og vi har også laget et filarkiv i hver gruppe. Lær hvordan du legger til filer på andre måter i artikkelen Kan jeg legge til filer/vedlegg?​

Hvorfor vi laget fillagringen:

  • Ha et eget sted for viktige filer og lenker i hver gruppe

  • Hjelp administratorer med å skille filer/lenker kun for medlemmer og for administratorer

Hvordan det fungerer:

Du finner Filer i gruppemenyen og du kan legge til en ny fil, lenke eller mappe ved å bruke pluss-knappen i appen. I webapplikasjonen kan du legge til filer ved å gå inn i Filer i menyen og klikke på "Legg til". Du kan lage mapper, filer og lenker.

Du kan lage mapper, filer og lenker. Disse kan være for alle medlemmer eller kun for administratorer. Hvis de er satt til å være for administratorene, vil alle administratorer kunne se det. Du kan angi i alle gruppeadministratorroller hvem som kan laste opp filer. De som ikke kan laste opp kan bare se. Det er kun administratorer som kan laste opp filer, ikke medlemmer.

Mapper med lås er kun synlige for administratorer.

Filformater og størrelser

Du kan laste opp filer i format med pdf, docx, excel, og png og jpg bildefiler.

Det er en grense for vedlegg og bilder på 100 MB. Vi har for øyeblikket ingen begrensning på antallet filer som kan lastes opp per person eller gruppe.

Svarte dette på spørsmålet?