Hvordan legger jeg til eller endrer profilbilde?
Monica avatar
Skrevet av Monica
Oppdatert over en uke siden

I app
Innunder fanen "Meg" (øverst til venstre) kan du legge til et nytt, eller endre hvilket profilbilde du vil bruke. Velg "Rediger profil", og trykk "Endre profilbilde". Du kan også endre profilbildet ved å trykke direkte på bildet du allerede har lastet inn fra tidligere under "Meg".

På web

Trykk på profilikonet eller -bildet øverst i høyre hjørne, og velg "Profil". Her har du samme valgalternativer som i appen.

Svarte dette på spørsmålet?