Alle samlinger
Innlegg
Hvordan fungerer innlegg?
Hvordan fungerer innlegg?
Monica avatar
Skrevet av Monica
Oppdatert over en uke siden

Man kan opprette innlegg både i gruppen og innad i arrangementer. Du kan angi en tittel og beskrivelse samt legge til video, bilder og andre vedlegg. Maks lengde per video er 10 minutter, og du kan laste opp inntil 5 videoer per innlegg.

Du kan velge om innlegget skal være synlig for medlemmer og foresatte, kun medlemmer eller foresatte og voksne medlemmer. (på denne måten trenger du ikke å opprette en egen gruppe for foresatte hvis du bare vil dele et innlegg med dem)

Hvis du ønsker å slette eller redigere et innlegg, trykker du bare på nedover pilen i innlegget. Alle gruppeadministratorer vil kunne gjøre dette for alle innlegg og kommentarer i en gruppe selv om de ikke opprettet innlegget eller kommentaren selv.

Svarte dette på spørsmålet?