Alle samlinger
Arrangementer
Hvordan fungerer "Maks antall" og venteliste?
Hvordan fungerer "Maks antall" og venteliste?
Monica avatar
Skrevet av Monica
Oppdatert over en uke siden

Når du velger "Maks antall" er det "Førstemann til mølla"-prinsippet. Når antall deltagere er fyllt opp (til det antallet administrator har bestemt), vil de neste som melder seg på bli satt på venteliste.

Om noen trekker seg innen tidsfrist vil første person på ventelisten få push-varsel om at en plass er ledig, og dermed anledning til å takke ja og ta over plassen. Takker første person nei, vil person to som satt seg på venteliste få tilbudet, osv.

Administratoren kan ikke overstyre ventelisten ved å flytte noen oppover på listen, den fungerer som "først i, best kledd" prinsippet. Administrator kan dog endre medlemmer deltakerstatus ved å sette de på venteliste, avslå og fjerne dem ved å gå inn på deltakerlisten.

For å deaktivere maks antall / venteliste, gå til arrangementet > "rediger" > trykk "fjern" ved siden av maks antall deltakere og lagre.

Dersom det er påmeldingsavift på arrangementet blir ikke medlemmet bedt om å betale før de har godtatt plassen sin.

Svarte dette på spørsmålet?