Hvordan endrer jeg mitt navn?
Monica avatar
Skrevet av Monica
Oppdatert over en uke siden

I app

Innunder profilen din, velg "Rediger profil" og trykk på "Navn". Her kan du endre hvilket navn du ønsker at skal vises.

På web

Trykk på profilikonet eller -bildet øverst i høyre hjørne, og velg "Profil". Her har du samme valgalternativer som i appen.

Hvorfor er navnet mitt annerledes i gruppen? Navnet ditt i medlemslisten kan være skrevet annerledes fra det du har angitt i profilen din. Det er fordi gruppeadministratoren kan endre navnet som vises i selve gruppen. Dette påvirker ikke profilen din, kun medlemslisten i den aktuelle gruppen. Ta kontakt med gruppeadmin om du ønsker å endre dette.

Svarte dette på spørsmålet?